OPPVARMING FØR STEVNET - TIDSSKJEMA

Riktig timing og riktig valg av øvelser i oppvarming før starten er kjempeviktig

Tabellen nedenfor hjelper å forberede deg til starten på den beste måten!

Lykke til!

Tabellen i utskriftformat .pdf ligger i vedlegg.

2022-02-23
BYF